website กศน.ตำบล

อำเภอทองแสนขัน

* กศน.อำเภอทองแสนขัน

  - กศน.ตำบลบ่อทอง

  - กศน.ตำบลผักขวง

  - กศน.ตำบลป่าคาย
  - กศน.ตำบลน้ำพี้ 
 

 
Link...กศน.อำเภอ

 

โซนเหนือ 
* กศน.อำเภอท่าปลา
* กศน.อำเภอบ้านโคก

  

โซนใต้
* กศน.อำเภอเมือง
*กศน.อำเภอตรอน

 
Link สนง. กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 
อัตลักษณ์ กศน.อำเภอทองแสนขัน

                      ...............................................................


 


 
เอกลักษณ์
........"คิดเป็น ทำเป็น".......                             
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
nopicture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 กศน.อำเภอทองแสนขัน เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น OK